Wat is bemiddeling?

AfdrukkenE-mail

Bemiddeling is een methode om conflicten tussen mensen aan te pakken. Hierbij worden de partijen die een conflict hebben, bijgestaan door een bemiddelaar die samen met hen rond de tafel zit.

Bemiddeling kan een uitweg bieden bij relationele conflicten binnen families, bij echtscheidingen, bij ruzies tussen ouders en (volwassen) kinderen of bij spanningen op de werkvloer tussen collega's. Ook bij burenruzies is het een degelijk alternatief voor de rechtbank.

De bemiddelaar staat buiten het conflict, maar helpt om de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, te vergemakkelijken en gaande te houden.

Het is begrijpelijk dat emoties soms de bovenhand halen in de gesprekken. Wat kan uitgesproken en beluisterd worden, zal men beter begrijpen en kunnen loslaten.

De bemiddelaar biedt geen kant-en-klare oplossing, maar helpt om er samen uit te geraken.