Voordelen van bemiddeling bij echtscheiding

AfdrukkenE-mail

  • Scheiden is achterlaten wat je samen had. Scheiden met de hulp van een bemiddelaar moet toelaten om het conflict zo goed mogelijk aan te pakken. Zo vermijd je vechtscheidingen en traumatische ervaringen voor beide partijen.
  • Scheiden kost geld. Bemiddeling is een goedkope manier om uit elkaar te gaan. De communicatie tussen de partijen gebeurt immers rechtstreeks zonder de omweg via een eigen advocaat.
  • Bemiddeling volgt het ritme van de betrokken partijen. Het zoeken naar een oplossing kan snel gaan. Waar nodig nemen we meer tijd om de twistpunten grondig uit te klaren.
  • De partijen onderhandelen zelf, samen met de bemiddelaar, om te komen tot een resultaat. Wat via bemiddeling is bereikt, houdt beter stand dan wat door een rechter wordt opgelegd omdat iedereen zijn inbreng kan doen. In bemiddeling gaan we voor een duurzame oplossing.
  • Erg belangrijk is dat bemiddeling sinds 2005 wettelijk geregeld is. De wet voorziet erin dat een bemiddelingsakkoord dat onder begeleiding van een erkend bemiddelaar tot stand is gekomen, door de bevoegde rechtbank gehomologeerd wordt. Zo verkrijgt dit akkoord dezelfde kracht als een vonnis.
  • De kinderen hoeven niet de dupe te worden. Als kinderen centraal geplaatst worden en in de mate van het mogelijke gehoord worden, kunnen ze zich makkelijker verzoenen met de scheiding van hun ouders en zich vlotter aanpassen aan hun nieuwe situatie.