Verloop van een bemiddeling

AfdrukkenE-mail

De bemiddeling verloopt in verschillende stappen.

DE AANMELDING gebeurt telefonisch of per e-mail. Hierbij vraag ik uitdrukkelijk om nog geen details te geven van het conflict om de start van het gezamenlijke proces niet te beïnvloeden. Vragen over de werking kunnen uiteraard wel.

HET INTAKEGESPREK is een verkennend gesprek met de beide partners. Hier worden de belangrijkste principes van de bemiddeling uitgelegd. Er is ruimte voor je vragen en twijfels. De bemiddelaar luistert naar de beide partijen en zoekt samen met jullie uit of jullie klaar zijn voor de bemiddeling. Pas als iedereen bereid is om samen te werken, tekenen we een bemiddelingscontract, dat handelt over de manier van werken tijdens de bemiddeling.

Het is belangrijk om te weten dat het intakegesprek volledig vrijblijvend is. Na deze kennismaking met bemiddeling en met de bemiddelaar beslissen jullie of jullie starten met deze bemiddeling.

DE BEMIDDELING wordt opgestart met een verkennende fase. Het conflict wordt besproken zodat de standpunten en belangen duidelijk worden. Elk facet krijgt aandacht. Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen waar ieder zich kan in vinden. In een onderhandelingsfase wordt gezocht naar de best mogelijke oplossingen voor alle betrokkenen en worden de knopen doorgehakt. Deze fase is pas afgerond als er over alle onderdelen afspraken zijn gemaakt.

De gemaakte afspraken worden neergeschreven en kunnen in de vorm van een OVEREENKOMST gegoten worden. Die overeenkomst kan je laten homologeren bij de rechter. Op die manier krijgt je overeenkomst de kracht van een vonnis.

Het is belangrijk om te weten dat alle informatie die in de bemiddeling verstrekt wordt, strikt vertrouwelijk is. Zowel de bemiddelaar ais de partijen zijn aan deze vertrouwelijkheid gebonden. Als de bemiddeling toch nog stopgezet zou worden, mag de gegeven informatie in geen geval tegen een van de partijen gebruikt worden.

Ook wie reeds verwikkeld is in een echtscheidingsprocedure, kan nog een beroep doen op een bemiddelaar. Bij zo'n gerechtelijke bemiddeling wordt de rechtbankprocedure dan voor een beperkte tijd stopgezet. De partijen krijgen intussen de kans om met behulp van de bemiddelaar samen een oplossing te zoeken voor hun twistpunten. Ofwel wordt er hier een akkoord bereikt dat nadien gehomologeerd wordt bij de rechtbank. Als dat echter niet lukt, wordt de gerechtelijke procedure opnieuw voortgezet.