Bemiddeling

AfdrukkenE-mail

Relatiebemiddeling

Je relatie loopt moeizaam, maar je hebt (nog) niet beslist of je uit elkaar wil gaan of samenblijven. Met behulp van de bemiddelaar zoek je een antwoord op de vraag hoe het verder moet.

Info over (echt)scheiding

Je hebt vragen over de mogelijkheden om (tijdelijk) uit elkaar te gaan en over de juridische gevolgen hiervan.

(Echt)scheidingsbemiddeling

Sinds de nieuwe echtscheidingswet zijn er nog twee manieren om te scheiden: echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) en echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Bij een EOT heb je een overeenkomst nodig over alle aspecten van de echtscheiding. Deze concrete afspraken kan je maken met de hulp van de bemiddelaar:

 • de roerende goederen
 • de onroerende goederen, zoals de gezinswoning
 • eventueel een onderhoudsgeld voor een van de ex-partners
 • de regeling in verband met de kinderen

Ouderschapsbemiddeling

Ouder blijf je voor het leven, ook na een scheiding. De emotionele impact van een scheiding op kinderen is erg groot. We gaan ervan uit dat alle ouders het beste willen voor hun kinderen en dat de belangen van de kinderen in de gesprekken aan bod komen naast de belangen van beide ouders. Samen wordt bekeken of het wenselijk is om de kinderen bij de gesprekken te betrekken.
Juridisch correcte en heldere afspraken maken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn: daar werken we aan in de ouderschapsbemiddeling.
We zoeken een antwoord op vragen als:

 • Wie heeft het ouderlijk gezag?
 • Hoe ziet de concrete regeling eruit tijdens het schooljaar en wat met de vakantieperiode?
 • Wie betaalt de kosten voor de kinderen (verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten)?
 • Waar zijn de kinderen gedomicilieerd? Wie heeft de kinderen fiscaal ten laste?

Bemiddeling bij familiale conflicten

Naast hulp bij (echt)scheidingen kan je bij 'Partners in bemiddeling' ook terecht voor allerlei andere familiale conflicten:

 • conflicten bij opvoedingsproblemen in nieuw-samengestelde gezinnen
 • conflicten in familiebedrijven
 • conflicten tussen ouders en hun (volwassen) kinderen

Onderwijsbemiddeling

Waar mensen samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. In scholen en bedrijven kan de bemiddelaar ondersteunen om de communicatie te bevorderen en uit een conflict te geraken. Meningsverschillen hoeven niet altijd negatief te zijn. Oplossingen zoeken voor conflicten en de ander erkennen kan je eigen ontwikkeling als mens en als professional ten goede komen. Bemiddeling kan gebeuren tussen individuen of bij teams.