Begeleiding

AfdrukkenE-mail

Individuele begeleiding van kinderen tijdens en na een echtscheiding

De bedoeling is om kinderen en jongeren te helpen om het verdriet van de scheiding een plaats te geven en het vertrouwen in de toekomst terug te vinden. Kinderen en jongeren voelen zich erkend als er naar hen geluisterd wordt. Het maakt hen sterker om de scheiding te verwerken.

 

Conflictcoaching

Verwikkeld zijn in een conflict kan je hele leven overhoop halen. Als conflictcoach wil ik je helpen om een ander perspectief te vinden bij een conflict waarbij je betrokken bent. Conflictcoaching is dus de begeleiding van een van de twee partijen bij een conflict.
Als later zou blijken dat er in het conflict toch een bemiddeling mogelijk is, kan de coach niet de rol van bemiddelaar op zich nemen omdat de meerzijdige partijdigheid niet in het gedrang mag komen.